NPR Kněhyně–Čertův mlýn

NPR Kněhyně–Čertův mlýn

NPR Kněhyně-Čertův mlýn se nachází na území Radhošťské hornatiny Moravskoslezských Beskyd. Jedná se o největší rezervaci na území CHKO Beskydy co se rozlohy týče. Předmětem ochrany jsou jedinečné zbytky přirozených lesních porostů s bohatou rozmanitostí ve smyslu fauny a flóry. Na území rezervace se rovněž hojně vyskytují pseudokrasové jevy. O celkovém nadregionálním významu tohoto biocentra svědčí mimo jiné zařazení do projektu Natura 2000.

UPOZORNĚNÍ: Vstup do NPR Kněhyně - Čertův mlýn je bez povolení Správy CHKO Beskydy zakázán.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace