PR Malenovický kotel

PR Malenovický kotel

Přírodní rezervace Malenovický kotel je svou polohou jedna z nejunikátnějších maloplošně chráněných území v CHKO Beskydy. Rezervace
se z větší části rozprostírá na severozápadních svazích Lysé hory a poté územně pokračuje až do samotného údolí k hranicím podhorské obce Malenovice. Jedna z jejich unikátností tedy spočívá v rekordním převýšení nejnižšího a nejvyššího bodu, které činí bezmála 760 výškových metrů. Předmětem ochrany je, krom bohaté druhové diverzity rostlin a živočichů, geologicky významný prvek koryta horského potoka Satina a rozsáhlejší suťové lesy na severozápadních svazích Lysé hory.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace