PR V Podolánkách

PR V Podolánkách

Přírodní rezervace V Podolánkách vznikla roku 1955 a to díky přítomnosti podmáčených smrčin s roztroušenými přechodovými rašeliništi, na které se váže přítomnost řady ohrožených druhů fauny i flóry. Z obojživelníků je zde hojně zastoupen mlok skvrnitý a skokan hnědý. Na území této rezervace se rovněž vyskytují vzácné druhy ptáků – kos horský, jestřáb lesní nebo ořešník kropenatý. Rezervace je navíc domovem řady významných druhů flóry, jmenujme kupříkladu rosnatku okrouhlolistou, violku bahenní, plavuň pučivou a na snímku znázorněnou žebrovnici různolistou.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace