Přírodní rezervace Skalka

Přírodní rezervace Skalka

Přírodní rezervace Skalka se nachází na západním svahu stejnojmenného vrcholu v jižní části horského masivu Ondřejník. Předmětem ochrany jsou jedlobučiny, mající místy až pralesní charakter. PR Skalka je jedna z mála lokalit, v níž se vyskytuje kriticky ohrožený jasoň dymnivkový. Potkat zde rovněž můžeme řadu silně ohrožených druhů ptáku – sýce rousného, jeřábka lesního nebo strakapouda bělohřbetého.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace