Přírodní rezervace Smrk

Přírodní rezervace Smrk

Masiv Smrku (1276 m.n.m.) je útočištěm mnoha ohrožených druhů fauny a flóry, o tomto faktu svědčí řada zřízených přírodních rezervací, které zaujímají poměrně velkou část masivu. Vrcholová část tvoří stejnojmennou přírodní rezervaci situovanou na jihovýchodních a severozápadních svazích této hory. Předmětem ochrany jsou zbytky přirozených smrkových bučin s příměsí jedle bělokoré a javoru klenu. Rezervace je rovněž součástí Ptačí oblasti Beskydy s výskytem čápa černého, tetřeva hlušce, puštíka bělavého nebo datlíka tříprstého.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace